Visselblåsare

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden. 

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

 

Hur lämnar jag min rapport?

När du lämnar en rapport kan du välja om du vill vara anonym eller önskar lämna dina kontaktuppgifter för att få personlig återkoppling. När du har lämnat in din rapport kommer ett ID och lösenord visas på skärmen. Det är viktigt att du sparar ID och lösenord för att ha möjlighet att logga in och följa din rapport. Eftersom vi inte loggar någon information om dig är detta enda chansen för oss att kommunicera.
Du kommer att ha ett meddelande från oss i det inloggade läget inom 7 dagar.

Besök: https://whistle.qnister.com/janssonindustri
För att vara fullt anonym rekommenderar vi att du skriver av länken i din webbläsare, samt använder en annan dator än den på din arbetsplats.

Det är anledningen till att vi inte har gjort länken ovan klickbar.