Kvalitet och miljö

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kvalitet i produktionen och är certifierade enligt ISO 9001.

Vi strävar efter att överträffa våra konkurrenter både i produktionen, när det gäller service, administration och allt annat runt produkten. Vårt stora mål är att vara en samarbetspartner som är enkel att arbeta med, från idé till färdig produkt.

Vår kvalitets- och miljöpolicy är enkel: Att leverera en produkt i rätt tid, i rätt kvalitet till rätt pris med minsta möjliga miljöpåverkan.

Miljöpolicy

Vi arbetar hårt för att minska vår miljöpåverkan.  Det gäller både i produktionen där vi till exempel försöker minska materialspill, vilket är bra både för miljön och för våra kunder. Även i det administrativa arbetet försöker vi bli mer miljöeffektiva.

När vi gör om- och utbyggnader tar vi hänsyn till miljön och är noggranna i att bygga på ett miljövänligt sätt som också minimerar vårt energibehov.

Vi har även valt vindkraft som vår primära energikälla.